• Hastane kalite yönetim sistemi esaslarını kullanarak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek.
  • Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini kalite standartlarını kullanarak düzenlemek.
  • Turizm sağlığı ve sağlık turizmine yönelik çalışmaları başlatmak.
  • Hastanenin kalite hedeflerine ulaşmasında hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetine odaklanarak kurum kültürünü geliştirmek.
  • Hastaya ve hastalığına saygı duymak ve sahip çıkmak.Onların bizim varlık nedenimiz olduğunu unutmamak.
  • Çözüm üretirken bilimsellik, etik ilkeler ve hümanizimden hiç uzaklaşmamak
  • Hastaya sunulan hizmet kalitesini geliştirmek için araştırma takip ve gözlemler yapmak.
  • Hizmet verirken çalışanların hak ediş,ihtiyaç ve sorunları ile ilgili gerekli şevkati göstermek.
  • Gerekli yatırımları yapmak için KAZANÇ ögesinde gerekli ödünleri vermek