Ziyaretçi Politikamız

Ziyaret saatlerimiz 08.00 – 22.00 saatleri arasındadır.

Ziyaret süresinin 15 dakikayı aşmamasına ve odada 3 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat edilmesi bebeğin ve annenin enfeksiyon kapmaması için ve işlem sonrası rahatsızlık duymamaları açısından çok önemlidir.

10 yaş altındaki çocukları ziyarete getirmemenizi hastanızın ve diğer hastaların rahatsız olmaması için özellikle rica ediyoruz.

Grip, nezle gibi bulaşıcı hastalığınız varsa lütfen hasta ziyareti yapmayınız.

Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere canlı buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşımaktadır. Ziyaret sırasında, enfeksiyon riskini arttırmamak amacıyla lütfen hasta yatağına oturmayınız.

Ziyaret sırasında, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara hiç bir şekilde dokunmayınız.

Ziyaret öncesi, mutlaka ellerinizi yıkayınız. Odada dezenfekte ediniz.

Hastanızın odasının kapısında uyarı işaretleri varsa lütfen uyarıları dikkate alınız.

Tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçiler odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermelidirler.

Hasta yakınlarının ve ziyaretçilerinin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması kendi hastanız ve diğer hastalar ve bebekler açısından çok önemlidir.

Refakatçi Politikası

Tedavi ve bakım sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.

Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.

Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.

Refakatçi için hasta kabulü sırasında bir refakatçi kartı verilir.

Refekatçi değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.

Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.

İlgili Döküman