Hasta Hakları

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
Mahremiyet
Rıza (Onay)
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma
Saygınlık Görme ve Rahatlık
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma

Hasta Sorumlulukları

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme
Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme
Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma
Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme
İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme
Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama
Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma