Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anasayfa » Tıbbi Birimlerimiz » Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları2023-01-30T09:44:02+03:00

Hastanemizde yenidoğan bebeklikten itibaren , 0-16 yaş arası cocukların sağlıklı gelişimlerini takip etmek ve olası hastalıklara karşı etkin tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri sağladığımız tıbbi birimimizdir.

Hastanemizde yapılan tetkikler:

 • Hızlı İnfluenza Testi
 • Hızlı Covid PCR Testi
 • 7/24 Sarılık Tayini
 • Kanda Enfeksiyon Tayini
 • Röntgen, Ultrason ve MR gibi Radyolojik Yöntemler
 • Kanda Vitamin Düzeylerinin Tayini
 • Kansızlık Tespiti
 • Kandan Allerji Testi
 • İdrar Tahlili

Hastanemizde yenidoğan sarılığı, enfeksiyon hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, allerjik hastalıklar, kabızlık, ishal, kansızlık gibi çocuklarımızı ilgilendiren her türlü çocukluk çağı hastalığın tanısı konulabilmekte, etkin tedavisi yapılabilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Çocukluk Çağı Aşı Takibi2023-01-30T09:36:22+03:00

İzmir Özel Çınarlı Kadın Doğum Hastanesinde bebeklerimizin doğumundan itibaren olması gereken aşıları özenle takip ediyoruz. Sağlık bakanlığı tarafından aşı takviminde yer alan aşıların takibini yapıyoruz. Olası yan etkiler ile ilgili ailelerimizle konuşuyoruz. Ulusal aşı takvimimizde yer almayan özel aşılar hastanemizde bulunmaktadır. Çocuk hekimlerimizin oluşturduğu aşı takvimine göre menenjit ve rota ishaline karşı koruyan aşıları da hastanemizde uyguluyoruz.

Çocuklarda Allerjik Hastalıklar2023-01-30T11:37:17+03:00

Son yıllarda allerjik hastalıkların görülme sıklığı gerek ülkemizde gerekse Dünya da artış göstermektedir. Hastanemizde kandan allerji testi yapılabilmektedir. Allerji durumunu gösteren İmmünglobulin E seviyesi de bakılabilmektedir. Ayrıca çocuğunuzun hastalıklarla savaşma gücünü gösteren antikor testleri de hastanemizde yapılmaktadır.

 • Atopik Dermatit ( egzama)
 • Astım
 • Gıda Alerjileri
Çocuklarda Demir Eksikliği2023-01-30T10:02:08+03:00

Kansızlık çocuklarda iştahsızlık ve kilo alamamanın en önemli sebeplerinden biri durumundadır. Hastanemizde çocukların demir eksikliği ile ilgili bütün tanı testleri yapılabilmektedir. Gereken hallerde akdeniz anemisi tanısını koymakta yardımcı olabilecek olan hemoglobin elektroforezi de hastanemizde bakılabilmektedir.

Çocuklarda Vitamin Eksiklileri2023-01-30T10:02:22+03:00

Hastanemizde B12, d vitamini, çinko ve folat gibi vitaminlerin seviyelerine bakılabilmektedir. Bu vitaminlerin eksikliğinde iştahsızlıktan konsantrasyon güçlüğüne kadar çok çeşitli şikayetler ortaya çıkmaktadır.

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları2023-01-30T10:02:37+03:00

Özellikle ilk 1 yaş içinde ve okula yeni başlayan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları sıklıkla görünmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu sıklıkla belirgin şikayetlere sebep olmadan uzun süre tanımlanamayabilir. Hastanemizde gerek tam idrar tahlili gerekse idrar kültürü bakılabilmektedir. İdrar kültürü ile 2-3 gün içerisinde idrarın içinde var olan herhangi bir mikrop hızla tanımlanabilmektedir. Böylece erken müdahale ile idrar yolu enfeksiyonu tedavisi hızla gerçekleştirilmiş olacaktır.

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları2023-01-30T10:02:49+03:00

Hastanemizde 0-16 yaş arası çocuk hastaların rutin takibi, hasta çocukların tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Bebeğiniz 6. Ayını doldurana kadar ayda en az 1 kere çocuk hekimi tarafından muayene edilmelidir. 6. Ayını doldurduktan sonra 1 yaşına kadar 2-3 ayda bir sonrasında 6 ayda bir olmak üzere kontrollere devam edilmesi gerekir. Tüm bu kontroller hastanemizde titizlikle yapılmaktadır.

Çocuklarda Kalça Çıkığı2023-01-30T10:03:02+03:00

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tüm bebeklerin 40 günlük olduktan sonra kalça çıkığı açısından taranmasını zorunlu kılmıştır. Bunun nedeni kalça çıkığının bebeklik döneminde sık görülen, erken tanındığı zaman tedavisinin mümkün olmasıdır. Kalça çıkığında erken tanı ve hızlı müdahale oldukça önemlidir. Hastanemizde radyoloji uzmanımız tarafından kalça ultrasonu çekilmektedir. Her bebeğimiz çocuk hekimlerimiz tarafından kalça ultrasonuna yönlendirilmekte, böylelikle olası bir kalça çıkığının erkenden tanınması ve tedavisinin planlanması mümkün olmaktadır.

Çocuklarda Obezite2023-01-30T10:03:41+03:00

Son yıllarda çocuklarımızda fast-food ürünlerinin fazlaca tüketildiği bir gerçektir. Bu durum erken yaşta kilolu çocukların sayısında artışa neden olmaktadır. Çocuklarda fazla kilo ve yeme bozukluğu erken dönemde müdahale edilmez ise yetişkinlik hayatında obezite kaçınılmazdır. Hastanemizde kilolu çocukların olası sorunlarıyla ilgili gerekli laboratuvar tahlilleri yapılmaktadır. Ayrıca karaciğer yağlanması açısından ultrason çekimi yapılmaktadır. Fazla kilolu çocuklar hekim-diyetisyen işbirliği ile erken dönemde sağlıklı kilolarına gelmektedirler.

Çocuklarda Otizm Taraması2023-01-30T10:04:31+03:00

Her bebek 18 aylık olduğu zaman otizm açısından M-chat testi ile değerlendirilmelidir. Bu test aileye sorulan basit sorular ile 10-15 dakika içinde tamamlanır. Bu testin sonunda çocuğunuzun otizme yatkın olup olmadığı ile ilişkili bir sonuç ortaya çıkar. Bu sonuca göre hekimlerimiz ayrıntılı bilgilendirme yapmaktadır.

Yenidoğan Sarılığı2023-01-30T10:04:48+03:00

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde sarılık tedavisi için son derece teknolojik tünel tipi fototerapi cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz sayesinde sarılığı patolojik seviyelere çıkan bebeklerimizin sarılığı hızlı ve etkin bir biçimde düşürülmektedir. Ayrıca sarılık ve kanda enfeksiyon testi hastanemizde 7 gün 24 saat boyunca yapılmaktadır. Günün herhangi bir saatinde bebeğinizin sarılığına bakılması için hastanemize başvurabilirsiniz. Sarılık sonucunuz hekimlerimizle paylaşılmaktadır. Tedavi gerekliliği var ise vakit kaybetmeden tedavinizi başlatıyoruz.

Çocuklarda zatüre (pnömoni) takibi2023-01-30T10:05:04+03:00

Özellikle kış aylarında bebeklerimiz öksürük ve ateş gibi şikayetlerle sıklıkla hastaneye başvurmaktadır. Çocuk hekimlerimizce zatüre açısından bebekleriniz değerlendirilir. Gerekirse röntgen çekimi hastanemizde yapılmaktadır. Ayrıca bebeğinizin kanındaki oksijen durumunu gösteren satürasyon ölçümü, kalp atım hızını gösteren nabız ölçümü yapılmaktadır. Bütün bu göstergeler ışığında çocuğunuzun zatüre olup olmadığı, zatüre ise nasıl bir tedavi ile izlenmesi gerektiği konusunda ailelerimiz bilgilendirilmektedir.

Yenidoğan Enfeksiyonları2023-01-30T10:05:19+03:00

Hastanemizde oldukça fazla sayıda doğum olması dolayısıyla yenidoğan bebekler bizler için ekstra önem arz etmektedir. Her yenidoğan bebeğimiz olası bir enfeksiyon açısından titizlikle muayene edilmektedir. Gerekli durumlarda kandan hızlı enfeksiyon testi hastanemizde yapılmaktadır. Böylece bebeğinizin kanında bir enfeksiyon durumu söz konusuysa 15 dakika içinde sonuç elde edilerek hızla etkin tedavinin başlanması sağlanır. Yenidoğan bebeklerin dikkatli, titiz ve hızlı bakıma ihtiyaçları vardır. Hastanemiz bu konuda spesifik hizmet vermektedir.

Emzirme eğitimi2023-01-30T10:05:33+03:00

Hastanemizde doğum yapan her anneye tecrübeli emzirme hemşirelerimiz tarafından emzirme eğitimi verilmektedir. Hastanede kaldığınız süre boyunca düzenli aralıklarla ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzda emzirme hemşirelerimiz ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlar. Ayrıca taburculuk sonrası kontrollerinizde çocuk hekimlerimiz tekrar emzirme eğitimi gerekliliği görürse bir kez daha sizleri emzirme hemşirelerimizle buluşturarak ihtiyacınız olan desteği almanızı sağlarlar.

Yenidoğan İşitme Testi2023-02-06T14:15:02+03:00
 • Yenidoğan yoğun bakımımız 4 adet küvözden oluşmaktadır.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Yenidoğan sarılık tedavisi, son derece teknolojik ‘’ Tünel Fototerapi ’’ cihazımızla hızlı ve etkin olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Yeterince emziremeyen annelerimiz tecrübeli emzirme hemşirelerimizden 7 gün 24 saat emzirme eğitimi alabilmektedir.
 • Enfeksiyon kapan bebeklerimiz etkin ve hızlı bir biçimde tedavi edilmektedir.
Go to Top