DETAYLI USG (FETAL ANOMALİ TARAMASI)

Fetal anomali taraması( diğer isimleri Renkli Doppler ultrason, Ayrıntılı ultrason, 4 boyut ultrason)  gebeliğin 20-24. haftaları arasında yapılan,  fetusun iç organlarının ve uzuvlarının değerlendirildiği, karından yapılan ultrason  işlemidir. Hastanemizde bu işlem yaklaşık 30 dakika sürmekte olup fetusun pozisyonu uygun ise bebeğin renkli görüntüsü de alınmaktadır.

RAHİM FİLMİ ( HSG -HİSTEROSALPİNGOGRAFİ)

Rahimin şekli , genel yapısı, rahim boşluğunun içinde yer alan farklı oluşumları (polip yapışıklıklar vs gibi), rahim ve yumurtalıklar arasındaki bağlantıyı sağlayan tüplerin  (tubaların) açık olup olmadığı ve bu tüplerde sıvı birikintisi (hidrosalpenks) olup olmadığı konusunda bize bilgi veren görüntüleme tetkikidir.Bebek sahibi olmak isteyen çift için tanı ve tedavi açısından oldukça önemli bir tetkikdir.  Seri grafi çekimi şeklinde elde edilen görüntüler esnasında hastaya duruma göre anestezi uygulanır. Kontrast madde enjeksiyonu uygulanarak yapılan çekim 15-20 dakika  kadar sürer ve  hasta aynı gün günlük hayatına dönebilmektedir.

AKCİĞER FİLMİ

Akciğerdeki  damarsal yapıların, göğüs boşluğu, akciğere komşu kemik ve yumuşak dokuların X ray ışınları kullanarak radyolojik olarak incelendiği görüntüleme yöntemidir.Hastaya tek kullanımlık bir önlük verilerek göğüs kısmını kapatan kıyafetler çıkarttırılıp  kolye vs metal eşyalar üzerinde olmaması dikkat etmek gerekir. Çekim genelde ayakta yapılır, çekim esnasında hastadan derin bir nefes alıp tutması istenir. Akciğer filmi ile alınan radyasyon dozu çok düşük olduğu için grafi çekimlerinde korkulacak bir durum yoktur.

KALÇA USG (GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ)

Gelişimsel kalça displazisi adı verilen ve halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen durumun erken teşhis edilebilmesi amacıyla bebeklerde kalça ultrasonu yapılmaktadır. Radyasyon içermeyen bu tetkik bebeğe herhangi bir rahatsızlık ve zarar vermez. Doğumdan sonra 3. aya kadar yapılması önerilen bir tetkiktir.

BEBEKLERDE KRANİAL USG

Transkranial ve transfontanel ultrason, kranial ultrason, beynin ve beynin derin kısımlarında bulunan beyin omurilik sıvısı ile dolu ventriküllerin ses dalgalarını kullanarak görüntülerini elde eder. Bu görüntüleme tetkiki en çok bebeklerde yapılır.

BEBEKLERDE SKROTAL USG

Skrotal ultrason, çocuklarda genellikle skrotum yani kese içinde testis bulunmadığında, testisin yerini tespit etmek için yapılır. Bu durumda kasık bölgesi ve bazen karın içi de ultrason ile taranır. Çünkü testis, bebeğin gelişim sürecinde  karından aşağı keseye doğru inen bir organdır. Gelişim sürecinde bir yerde kalabilir, bu duruma “inmemiş testis- kriptorşidizm” denir.

MEME USG

Ses dalgaları vasıtasıyla meme dokusunun incelenmesini sağlayan özel bir görüntüleme sistemidir. Radyasyon içermez ve herhangi bir özel hazırlığı yoktur. Meme kanserinin tanı ve tedavisinde önemli bir yeri bulunan meme ultrasonu, meme incelemesinde en sık başvurulan yöntemlerden biridir.

ÜRİNER USG

Üriner ultrason, üriner sistem hastalıklarını incelemeye ve tespit etmeye yarayan görüntüleme yöntemidir. Bu görüntülemede idrar yolları, her iki böbrek ve idrar kesesi incelenmektedir.

SUBRAPUBİK PELVİK USG

Karnın alt kesimlerinin incelenmesi demektir. Bu tetkikte mesane ve üreme organları incelenir.

TİROİD USG

Tiroid ultrasonu boyundaki tiroid bezinin değerlendirilmesi için yapılan bir tetkiktir. Tiroid ultrasonu ile tiroid bezindeki anormallikler, guatr veya nodülleri tespit için kullanılan en faydalı tetkiktir. Tiroid kanseri de bu ultrason tetkiki ile tespit edilir.

TÜM BATIN USG

Abdomen us ya da abdominal ultrasonografi karın yapısının detaylı görüntülenmesidir. Abdomen karın içini ifade eden bir terimdir. Abdomen USG nedir? sorusu karın bölgesinde yer alan organları incelemede kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemidir şeklinde cevaplanabilir. Abdomen usg karın içindeki organları ve yapıları incelemede net görüntüler elde edilmesini sağlar.