SKS KOMİTELER VE EKİPLER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
EĞİTİM KOMİTESİ
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
İLAÇ YÖNETİM EKİBİ
RİSK YÖNETİM EKİBİ
ACİL VE AFET DURUM YÖNETİM EKİBİ